Garanti 12 månader

Vår växtgaranti innebär att du som kund ska få en felfri växt som uppfyller branschens krav på kvalitet, sundhet och sortäkthet. Du har därför alltid 12 månaders växtgaranti på våra växter. 

Denna garanti innebär att en planta som inte är sortäkta eller inte utvecklar sig normalt, trots adekvat skötsel och växtplats, ersätts av en ny planta under garantitiden. Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att plantan är död eller har allvarliga brister som ej kommer att återhämta sig ger vi alltid växten minst 3 månader för att uppvisa bättring efter våra råd.

Eventuella utbyten sker endast april/maj/juni och sept/okt/nov. Det innebär att tidigast utbyte av vårplanterade växter är på hösten och tidigast utbyte utav höstplanterade växter är på våren. När ni befarar att växten inte utvecklar sig normalt, sänd oss foto och beskrivning av ärendet till vår kundtjänst här.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av bristande omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar exempelvis bristande bevattning, köld- eller vindskador, felgödsling, felaktig plantering, undermålig dränering på växtplatsen, översvämmning, förgiftning och skador orsakade av djur eller människor.

Vidare görs inga garantiutbyten under den tidiga etableringsperioden, inom 6 månader efter plantering, såvida det inte kan påvisas att plantorna bar på sjukdom vid leverans, och garantin täcker maximalt 20% av levererade plantor. Vid garantiutbyten ingår ej plantering av plantor, det får ni som kunder ombersörja själva.

Garantin utsträckes att även omfatta köldskador, under ordinarie 12-månaders växtgarantin, vid bevisad användning av köldskydd, exempelvis skuggväv.

Observera att garantin inte förlängs i samband med utbyten, varken för utbytesplantor eller för ursprungligen levererade plantor, och således gäller vid ett tillfälle.

Vi förbehåller oss rätten att istället för att byta ut plantor återbetala plantor till inköpspris.

Ångerrätt - enligt distansavtalslagen

I enlighet med gällande distansavtalslag äger du normalt rätt att ångra köp utan att ange någon anledning inom 14 dagar efter att varuleveransen har mottagits. Dock undantas varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, utan risk att förstöras, till vilka räknas bland annat växter, plantor, livsmedel och andra färskvaror. Kontakta oss snarast om du ångrar dig så gör vi vårt bästa för att vara tillmötesgående, men distansavtalslagen rörande ångerrätt gäller inte.

Du kan avbeställa dina växter inom två dagar (48 timmar) efter lagd beställning utan kostnad.

Du kan avbeställa dina växter senare än två dagar men inom fem dagar efter lagd beställning till en kostnad av 500kr för att täcka våra uppkomna administrativa kostnader.

Avbeställning senare än fem dagar efter beställning kan göras innan du mottagit avisering om leverans. Kostnaden är då 500:- plus 10% av ordervärdet för att täcka administrativa kostnader samt hantering av växter.

Avbeställning efter avisering om leverans kan göras. Kostnaden är då 500:- plus 20% av ordervärdet för att täcka administrativa kostnader, på/avlastning samt hantering av växter. Gäller ej plantor över 220 cm som debiteras fullt.

Avbeställning ska alltid göras skriftligt, inkludera ordernummer och skickas till info(a)thujaplantor.se

Kontakta oss gärna för mer information.