Växtzonkarta Sverige

Riksförbundet Svensk Trädgård har sammanställt en karta över Sveriges olika växtzoner för att du lättare ska kunna se var våra växter rotar sig och växer bäst.
Tänk på att det är viktigt för dig som kund att följa denna karta om du vill kunna utnyttja vår växtgaranti på 12 månader.