Hem » Häckväxter » Kategori

Eken är ett av Sveriges vanligaste träd som även kallas 'Skogsek', 'Vanlig Ek', 'Sommarek' och 'Stjälkek'.
Den är ett kraftigt lövträd som kan bli runt 1000 år gammalt.

Eken känns igen genom fröet, ollonet, som är nötartad med läderartad fruktvägg. Ekollonet sprider sig med djur, bland annat nörskrikan och ekorrar, även om ekorrarna framförallt äter ekollonet.
De ekollon som inte förflyttas med djur faller ner i närheten av trädet och gror, men dör i regel pga den konkurrens som finns runt om.

Kronan är vid och grenarna går oftast ut från stammen i en rät vinkel, men det kan variera mycket på hur omständigheterna är.

Den kan i Skandinavien bli upp till 30 meter hög och runt 3 meter bred. I enstaka fall kan den bli 45 meter hög och ha en omkrets på 10 meter.

Frukten på trädet kommer inte förrän efter 40-50 år, men de kan i gynnsamma förhållanden redan komma när trädet bara är 6-7 cm i brösthöjdsdiameter.

Eken kom till Sverige för cirka 9000 år sedan och växer vilt upp till Testeboåns nedre lopp i Gästrikland.

Ekträ är ett mycket tätt och hårt träslag och används oftast inom möbeltillverkning och golvindustrin.

 • En fin vintergrön planta med blankt mörkt gröna blad. Fin blomning i maj-jun...
  från 86:- SEK
 • En fin vintergrön planta med blankt mörkt gröna blad. Fin blomning i maj-jun...
  från 91:- SEK
 • En fin vintergrön planta med blankt mörkt gröna blad. Fin blomning i maj-jun...
  från 106:- SEK
 • En fin vintergrön planta med blankt mörkt gröna blad. Fin blomning i maj-jun...
  från 136:- SEK
 • Det mäktigaste trädet i vår skog. Artnamnet robur kommer av latinets robust...
  från 59:- SEK
 • Det mäktigaste trädet i vår skog. Artnamnet robur kommer av latinets robust...
  från 70:- SEK
 • Det mäktigaste trädet i vår skog. Artnamnet robur kommer av latinets robust...
  från 85:- SEK
 • Det mäktigaste trädet i vår skog. Artnamnet robur kommer av latinets robust...
  från 175:- SEK
 • Det mäktigaste trädet i vår skog. Artnamnet robur kommer av latinets robust...
  från 190:- SEK