Hem » Häckväxter » Kategori

Vide

Vide

Videsläktet finns som träd, buskar, tis eller örtlika dvärgbuskar. Vanligast är träd och buskar.

Träden kallas pilträd medan buskarna kallas vide.

De arter som vi har i vårt sortiment är buskarterna och de blommar oftast på bar kvist.
Kvistarna på viden är gråaktiga i färgen och oftast släta, men det finns även dom som har skorvlig yta.

Vinterknopparna på viden har ett knoppfjäll och bladen på busken sitter strödda.