Hem » Häckväxter » Kategori

Idegran

Idegran

IDEGRAN - TAXUS BACCATA
Idegran – är Sveriges mest sällsynta vildväxande barrträd. Idegranen växer ofta inflätad i andra växter eller som undervegetation till lövträd, den klarar bra att växa på skuggiga platser. I naturen förekommer idegranen upp till Stockholmstrakten längs våra kuster men också i inlandet kring de stora sjöarna.

Idegran kan användas som solitär eller i en buskformation och är en tacksam växt att formklippa eftersom den lätt bryter nya skott även på gammal ved. Det går också att skära ner en gammal förvuxen buske hårt så att den kan börja om.

Idegranen trivs bäst på fuktiga och kalkhaltiga jordar, och kan som ung individ växa 20-30 cm per år. Gamla träd stannar av på höjdtillväxten, men ökar istället omkretsen med 2-3 cm.

Det här är jättefina häckväxter och häckplantor som passar allt ifrån stora slott till små privata innergårdar.

Idegran