Reklamation & Garanti

Ibland kan växter dö, vilket är mycket tråkigt. Att någon enstaka växt inte klarar sig vid plantering utav en häck är högst naturligt och det får man ofta räkna med. Skulle däremot en större del växter dö så kan du reklamera detta genom att fylla i ett garantianspråk, så att vi kan göra en bedömning av vad som skett eller eventuellt skicka ut en expert som får ta prover och kontrollera häcken och planteringen. Första steget när du upptäcker att några plantor/växter inte mår bra är att omgående vidta åtgärder. Växterna dör inte över en natt och kan räddas med rätt omvårdnad. Läs skötsel och åtgärdsbeskrivningarna.