Reklamation & Garanti

Ibland kan växter dö, vilket är mycket tråkigt. Att någon enstaka växt inte klarar sig vid plantering utav en häck är högst naturligt och det får man ofta räkna med. Skulle däremot en större del växter dö så kan du reklamera detta genom att fylla i ett garantianspråk, så att vi kan göra en bedömning av vad som skett eller eventuellt skicka ut en expert som får ta prover och kontrollera häcken och planteringen. Första steget när du upptäcker att några plantor/växter inte mår bra är att omgående vidta åtgärder. Växterna dör inte över en natt och kan räddas med rätt omvårdnad. Läs skötsel och åtgärdsbeskrivningarna.

 

På sidan av varje ruta hittar du mer information om varje punkt vi söker.

Det är viktigt att du fyller i formuläret så detaljerat och korrekt som möjligt.

Vi behöver dokumentation i form av bild/video som visar felet/problemet du upplever med produkten för att kunna hantera din reklamation så snabbt som möjligt. Detta för att vår kundservice ska kunna ta fram den smidigaste lösningen. Bilder/video behöver visa samtliga reklamerade produkter/växter, där man antingen enkelt kan urskilja vilka du vill reklamera eller att dessa är markerade på bilderna/videon.

Dokumentationen skickar du med namn och order id till info@thujaplantor.se efter att du fyllt i ditt garantianspråk.

All hantering utav garantianspråk börjar först efter att vi mottagit komplett information.
Vid inskickande av garantiärende under högsäsong (april-juni samt september-oktober) så kan beslut i ditt garantiärende dröja till efter högsäsongens avslut.

 

Garantianspråk & Reklamation

Namn: *
Order Id: *
E-post: *
Fullständig leveransadress inkl postadress: *
Leveransdag: *
Inköpt produkt och antal: *
Antal plantor som reklameras: *
Orsak till reklamation: *
När upptäcktes skadan: *
Vilka åtgärder har du vidtagit: *
Bevattning: *
Kontoinformation: *
Jag har läst och känner till garantivillkoren: *