Krukodlad, rotklump, barrotad eller krukad - Vad är skillnaden, VS?

Krukodlad planta

En krukodlad planta är uppvuxen och odlad på plantskolan i en kruka. Ej att förväxla med en krukad planta som är något helt annat. På vår sida kan du läsa på varje planta om den är krukodlad eller inte. Vi säljer inga plantor som krukodlade, om de inte är 100% krukodlade. Krukodlade plantor behåller hela rotsystemet intakt när de flyttas från plantskolan till kund och har därför alla små sugrötter kvar. Det gör att den snabbare kan etablera sig på en ny plats och går därför att plantera under hela växtsäsongen, dvs även på sommaren när det kan vara för varmt för andra odlingsformer.

Frilandsodlad planta

Frilandsodlade plantor planteras på öppna fält hos plantskolan. De är normalt sett större i omfång och grövre än krukodlade plantor, eftersom de bland annat har större växtytor och är inte hämmade av en kruka för rotsystem. Frilandsodlade plantor måste grävas upp från fälten innan de förflyttas och därmed beskärs samtidigt rotsystemet vid flytten för att vara möjligt logistikmässigt. Efter att man grävt upp plantan förflyttas den på olika sätt. Man kan dela upp de frilandsodlade plantorna i tre olika kategorier, utefter hur de förflyttas - Rotklump, krukad eller barrot.

Rotklumps planta

En rotklumpsplanta är frilandsodlad på stora fält. Den är normalt sett större i omfång och grövre än en krukodlad planta. När den grävs upp ur marken för att flyttas, behåller man så mycket jord som möjligt runt rotsystemet för att rötterna ska hållas fuktiga och skyddade under förflyttningen. För att hålla ihop rotklumpen under flytten använder man juteväv på stora plantor eller ett nät på mindre plantor - därav namnet rotklump. En rotklumpsplanta etablerar sig långsammare än en krukodlad planta och behöver därför planteras när det inte är lika varmt eller torrt. Därför undviker vi plantering utav dessa under högsommaren Juli och Augusti.

Krukad planta

En "krukad" planta är precis som en rotklumpsplanta frilandsodlad på stora fält - den enda skillnaden på plantorna är hur rotsystemet förpackas under flytt. Den är normalt sett större i omfång och grövre än en krukodlad planta. När den grävs upp ur marken för att flyttas, behåller man så mycket jord som möjligt runt rotsystemet för att rötterna ska hållas fuktiga och skyddade under förflyttningen. För att hålla ihop rotsystemet under flytten sätter man den i en kruka. En krukad planta etablerar sig långsammare än en krukodlad planta och behöver därför planteras när det inte är lika varmt eller torrt. Därför undviker vi plantering utav dessa under högsommaren Juli och Augusti.

Barrotad planta

En barrotad planta är likt en rotklumpsplanta eller krukad planta uppodlad på fält. Vad som är den väsentliga skillnaden är att den barrotade plantan tas upp ur marken och levereras utan någon omslutande jord som håller fukten och skyddar. Istället använder man många gånger en påse eller liknade runt de bara rötterna för att skydda så gott det går. Denna metod av förflyttning utav växter, innebär stora risker för plantan och kräver mycket snabb plantering och leverans efter upptag. Vi säljer inga barrotade plantor av denna anledning. Fördelen med denna metod är att den blir billigare.